Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
246
Wil men op de vraag van den Catechismns : Wat verkrijgt
men door het Doopsel ? nog meer volledig antwoorden dan het
de Catechismus z^i hier doet, dan kan men uit andere lessen
van den Catechismus , voor meer ontwikkelde kinderen er
bijvoegen :
Ten een eeuwigdurend geestelijk merkteeken. (Zie
30»te les, V. 21 — 23.)
Ten , de instorting der heiligmakende gratie. (Zie 30»^«
Les, V. 7.)
Ten , het recht op de dadelijke gratiën aan het H. Sa-
crament des Doopsels eigen, of, gelijk de Catechismus t. a. p.,
9'ie V., zegt, bovennatuurlijke hulpmiddelen, die ons ter
gelegener tijd door God gegeven worden , om het einde van
het H. Sacrament des Doopsels te bereiken.
Ten , de eerste instorting der drie goddelijke deugden
Les, 5'ie V.) en van alle andere bovennatuurlijke zede-
lijke deugden.
Ten Sste, de inlijving in het geestelijk lichaam van Christus,
welk geestelijk lichaam de H. Kerk is. (Zie 31«»^ Les, V.
en Les, V.)
Eindelijk, ten , de geschiktheid om de andere Sacra-
menten geldig te kunnen ontvangen. (318'« Xes, 2'^ V.)
Immers hoe luidt het antwoord van den Catechismus op
de vragen: Wnt is een Christen mensch? Een leerling van
J. C. , die , gedoopt zijnde. — En : Waarom wordt het Doopsel
genoemd het eerste Sacrament ? Omdat het Doopsel de deur en
de ingang is tot de fl. Kerk en tot de andere Sacramenten.
14 V. Waaraan hebt gij door den mond van Peter
en Meter verzaakt^ toen gij gedoopt werdt?
A. Aan den duivel, aan al zyne werken en aan
al zyne ijdelheden.
In deze vraag komen vooral twee woorden voor, welke ge
misschien niet verstaat, nl. Peter en Meter. Want waarom