Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
235
maar zóó, dat het doopael des bloeds en het doopsel van
begeerte, als middelen om in den Hemel te kunnen komen,
er niet door worden uitgesloten.
4 V. Waarom kan men zonder Doopsel niet zalig
worden ?
A. Omdat men besmet is met de erfzonde, die
alleen door het Doopsel vergeven wordt.
De zin dezer vraag is blijkbaar: Waarom kan men zonder
het ontcangen van één dezer drieërlei doopsels niet zalig worden ?
En de zin van hot antwoord is eveneens: Omdat de erfzonde
alleen door het ontvangen van één dezer drieërlei doopsels vergeven
wordt. Dat de twee vorige vragen en antwoorden in dien
zin te verstaan zijn, blijkt duidelijk uit de volgende vraag,
en uit het antwoord , dat de Catechismus daarop geeft.
5 V. Hoevelerlei Doopsels moet men echter onder-
scheiden ?
A. Drieërlei : het Doopsel des waters of het Sa-
erament des Doopsels, het Doopsel des bloeds en het
Doopsel van begeerte.
6 V. Zijn het Doopsel des bloeds en het Doopsel
van begeerte ook Sacramenten?
A. Geenszins; maar voor niet-gedoopten zijn het
middelen , om vergiffenis te krygen van de zonden ,
als zy niet in de gelegenheid zijn van het H. Sacra-
ment des Doopsels te ontvangen.
Het doopsel des bloeds en het doopsel van begeerte zijn
geenszins Sacramenten ; want ze missen de vereischten , die
tot het wezen van een Sacrament gevorderd worden. Het
doopsel van begeerte kan zonder eenig uitwendig teeken, zonder
dat er uitwendig iets van te merken is, alleen door oprechte