Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
234
(wat zeer eigenaardig door afwassching met water en de
woorden: ik doop n , wordt aangeduid; doopen toch betee-
kent indompelen, afwasschen, enz.) en dus meteen het leven
der heiligmakende gratie, en het recht op de dadelijke gratiën
aan dit Sacrament eigen. — Dat uitwendig teeken geeft die
gratie ook door zich zelf, en bijgevolg moet hot ook door
Chridm zijn ingesteld.
2 V. Waarom xcordt het Doopsel genoemd het
eerste Sacrament ?
A. Omdat het Doopsel de deur en de ingang is
tot de H. Kerk en tot de andere Sacramenten.
Het Sacrament des doopsels wordt de deur en de ingang
genoemd tot de H. Kerk en tot de andere Sacramenten, om-
dat, evenals men om in een huis te gaan eerst door de deur
moet, men ook zoo door het Doopsel in de H. Kerk moet
komen , d. w. z., lidmaat der H. Kerk moet worden, en be-
kwaam gemaakt om de andere H. Sacramenten te kunnen of
te mogen ontvangen. Dus zonder het Sacrament des doopsels
ontvangen te hebben is geen enkel Sacrament geldig.
B V. Waarom is het Doopsel het noodzakelijkste
Sacrament ?
A. Omdat men zonder Doopsel niet kan zalig worden.
Het Doopsel is het noodzakelijkste Sacrament, omdat nie-
mand kan zalig worden , d. w. z., in den Hemel komen ,
het Rijk Gods, den Hemel ingaan, zonder doopsel, d. w. z.,
zonder het Doopsel des waters metterdaad , of althans door
begeerte, of in zijn bloed, door den martelaarsdood te onder-
gaan , ontvangen te hebben.
Jesus' antwoord aan Nikodemus: „Voorwaar, voorwaar, zeg
Ik u: Zoo iemand niet herboren wordt uit water en den H. Qeest,
Mj kan het Rijk Gods niet ingaan {3oan, III. 5) moet onge-
twijfeld van het E, Sacrament des Doopsels verstaan worden.