Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
232
zonde mag ontvangen worden; of het antwoord nit dea
Catechismns.
Mag men dat Sacrament maar eens of meermalen ontvangen ?
Waarom ?
Waarom is het een Sacrament ?
Omdat het er de vier kenteekens van heeft.
Bewijs, dat het een Sacrament is.
Men late de kinderen dan het uitwendig teeken opnoemen»
Men zegge, welke bijzondere gratie het beteekent, en ook
inderdaad geeft, en dat het dus ook door Christus moet
zijn ingesteld.
Oeeft dit Sacrament de heiligmakende gratie of de vermeerdering
der heiligmakende gratie ? Waarom ? Welke dadelijke gratie
geeft het?
Wanneer krijgen wij die ? Wat krijgen wij op deze gratie,
zoodra wij het Sacrament ontvangen ?
Bij de meeste Sacramenten kan men nuttig stof, vorm en
bedienaar vragen.
Er zijn drie verschillende gesteltenissen , waarin men de
Sacramenten kan ontvangen.
Ten , eene gesteltenis, die noodig is om ze geldig te
ontvangen. B. v. om geldig de Biecht te ontvangen, moet
men gedoopt zijn.
Ten 2'ï«, eene gesteltenis om de Sacramenten waardig te
ontvangen. B. v. om waardig te communiceeren, moet men
zuiver zijn van doodzonde, en nuchter van 's nachts twaalf
uren.
Ten , eene gesteltenis om de H. Sacramenten met veel
vrucht te ontvangen ; men zal ze met te meer vrucht ontvan*
gen, naarmate men er zich beter toe voorbereidt. Die voor-
bereiding echter is tweeërlei: de verwijderde, die een tijd —
en de onmiddellijke voorbereiding , die geschiedt onmiddellijk
voordat het Sacrament ontvangen wordt....