Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
231
een onderscheidingsteeken, een ordeteeken te beurt valt, als
zij b. v. tot ridder of commandeur benoemd worden. Maar
aan de verdoemden zullen die merkteekens tot grootere straf
en schande dienen. Gelijk het een veel grootere schande is
voor een edelman , op het schavot te sterven, dan voor een
bedelaar; zoo zal het ook voor een Christen, die met een of
meer dier kostbare merkteekens verrijkt en met zoovele edele
gaven versierd is geweest, eene veel grootere straf en schande
zijn. dat hij, niettegenstaande dat alles, nog zoo'n zondig
leven geleid heeft, en verdient hij daarom ook meer ver-
nederd en gestraft te worden dan heidenen en joden.
24 V. Waartoe dienen de ceremoniën , met welke
de Sacramenten worden toegediend ?
A. Om de Sacramenten met grooteren eerbied toe
te dienen , en derzelver kracht beter voor oogen te
stellen.
De ceremoniën of plechtigheden, — d. i. de gebeden en
handelingen — door de H. Kerk voorgeschreven bij de toe-
diening der n. Sacramenten, dienen tenl^^^, om de Sacramenten
met grooteren eerbied toe te dienen, dan het geval zou zijn, als
ze enkel en alleen, gelijk in tijd van nood, werden toegediend
-op die wijze, welke slechts tot het wezen, tot de geldigheid
der Sacramenten vereischt wordt, en ten 2 ''- om derzelver kracht
heter voor oogen te stellen: om ons de kracht, de uitwerkselen
der fl. Sacramenten beter te doen inzien, meer duidelijk te
maken.
Vragen, die nuttig bij elk Sacrament gedaan worden.
Is het een Sacrament der dooden of der levenden ?
Waarom ?
Omdat het in staat van gratie most, of in staat van dood-