Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
230
het, eenmaal ingeprent, niet alleen gedurende dit leven, maar
zeker ook gedurende de geheele eeuwigheid blijft bestaan.
Eenmaal ingeprent, kan het niet meer uitgewischt, ver-
loren , verminderd of vermeerderd worden ; het is en blijft
altijd hetzelfde. Vraagt ge mij nu : Waarom kan het merk-
teeken, dat deze drie Sacramenten in de ziel prenten , niet uitge-
wischt , verloren, verminderd of vermeerderd worden ? dan ant-
woord ik u : de hoofdreden hiervan is, omdat Christus, de
insteller der H. Sacramenten, het zóó gewild heeft.
Wijders duidt deze hoedanigheid genoegzaam aan, dat deze
drie Sacramenten slechts eenmaal mogen en kunnen ontvan-
gen worden. — Uit deze hoedanigheid is 't verder blijkbaar,
dat het merkteeken , hetwelk deze drie Sacramenten inpren-
ten , veel verschilt van de gratiën, die ze, waardig ontvan-
gen, geven; immers deze gratiën kunnen, eenmaal ontvangen,
verloren , verminderd of vermeerderd worden.
Maar waarom wordt het een geestelijk merkteeken genoemd?
Omdat het, evenals onze ziel, waarin het geprent wordt,
op zich zelve niet onder bereik valt van 's menschen zintui-
gen , op de wereld onzichtbaar is, niet kan gezien worden,
en omdat ook deszelfs uitwerkselen van geestelijken aard zijn.
Die uitwerkselen duidden we boven reeds aan , toen we zei-
den : door 't Doopsel worden we lidmaten, door 't Vormsel
soldaten, door 't Priesterschap ministers van Christus en der
H. Kerk.
23 V. Waartoe zal dat tnerkteeken in het andere
leven dienen ?
A. Aan de gelukzaligen tot meerdere eer en glorie,
en aan de verdoemden tot grootere straf en schande.
Die merkteekens zullen aan de gelukzaligen tot grootere
eer en glorie dienen. Wij zullen dit eenigszins begrijpen, als
we bedenken , dat het op de wereld mannen van verdienste
tot grootere eer strekt, als hun van wege Paus of Koning