Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
229
de lidmaten van Christus Kerk op aarde, dus, in dil leven,
in drie klassen onderscheiden; nl., ten 1«« , in eerstbeginnende
leerlingen van Jesus Christns en van de H. Kerk. Zooda-
nigen zijn al degenen, die geldig gedoopt zijn. Immers door
het Doopsel des waters wordt men het eerst een Christen-
mensch, lidmaat van Christus' Kerk op aarde, en in zooverre
bekwaam om de andere H. Sacramenten te ontvangen. (Vgl.
2Je Les 1'te V.; I4>ie Lgs 6''" V.; 31"= Les V.)
Ten 2'''', in meer gevormde, geoefende , gevorderde, ont-
wikkelde leerlingen van Jesus Christus en zijner H. Kerk.
Dezulken zijn al degenen , die door het H. Vormsel tot sol-
daten van Jesus Christns en van de H. Kerk zijn aangenomen.
Immers door het geldig ontvangen van het H. Vormsel krijgt
men de macht, en neemt men den dubbelen plicht op zich ,
als trouw soldaat van Christus en zijner H Kerk, het Geloof
standvastig te belijden.
Ten 3'i% in volmaakte, volleerde leerlingen van Jesus Chris-
tus en zijner H. Kerk, nl. degenen , die door het geldig
ontvangen van het Priesterschap gewijd zijn tot dienaren van
Christus, ministers van den Koning der koningen, en uitdeelers
van Gods geheimen, met name der fl. Sacramenten.
In het andere leven zal men aan het teeken, dat deze drie
Sacramenten in de ziel prenten , kunnen merken, onderschei-
den , of iemand een of meer dezer Sacramenten ontvangen
heeft of niet, en dus b. v. iemand , die geldig gedoopt is,
kunnen onderscheiden van een heiden of jood ; iemand, die
geldig is gevormd , van degenen , die het H. Vormsel niet
ontvangen hebben , enz.
De verschillende merkteekens, welke deze drie Sacramen-
ten in de ziel prenten, hebben twee hoedanigheden gemeen.
Immers de Catechismus zegt, dat die Sacramenten daarom
slechts eenmaal mogen en kunnen ontvangen worden, omdat
zij een eeuwigdurend geestelijk merkteeken in de ziel prenten.
Het wordt een eeuwigdurend markteekeu genoemd, omdat