Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
226
De Sacramenten der levenden geven alle de vermeerdering
der heiligmakende gratie, omdat wij de heiligmakende gratie
reeds moeten hebben, vóór wij die Sacramenten ontvangen
mogen.
Het H. Sacrament des üliesels geeft, ingeval men niet
biechten kan, door een onvolmaakt berouw met den wil van
te biechten , vergiffenis van de doodzonden. In die omstan-
digheid krijgen wij dus ook door dat Sacrament de heilig,
makende gratie.
§ 2,
18 V. Hoe worden de Sacramenten verdeeld?
A. Ia Sacramenten der dooden en Sacramenten
der levenden.
De Sacramenten worden verdeeld ten 1ste ^ jn Sacramenten
der levenden en Sacramenten der dooden.
Ten 2'ie, in Sacramenten, die men maar eens, en Sacra-
menten , die men meermalen in het leven ontvangen mag.
(Zie V. 21.)
Teti SJe, in Sacramenten van noodzakelijkheid, d. i., die men
verplicht is te ontvangen, en Sacramenten van pryV p^r^iVrz«^ ;
deze zijn: het Priesterschap en het Huwelijk, omdat men
vrij is in de keuze van een levensstaat, en dus, om — ver-
ondersteld wat hier verder bij verondersteld moet worden —
het H. Priesterschap, of het H. Sacrament des Huwelijks al
of niet te ontvangen.
14 V. Welke zijn de Sacramenten der dooden?
A. Het Doopsel en de Biecht.
15 V. Welke zijn de Sacramenten der levenden?
A. Deze vijf: het Vormsel, het H. Sacrament des
Altaars, het H. Oliesel, het Priesterschap en het
Huwelyk.