Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
A. In den naam des Vaders, en des Zoons, en
des Heiligen Geestes. Amen.
Als men het teeken van het H. Kruis maakt zegt men :
In den naam des Vaders , enz,
In den naam wil zeggen: O H. Drievuldigheid, op uw
woord, omdat Gij het wilt, te uwer eer.
Als men deze beteekenis kent, ziet men duidelijk, dat men^
door vóór een werk het kruis te maken, dit werk daardoor
aan God opoti'ert.
Het wil immers zeggen: te uwer eer, wil ik dit werk
doen, op uw woord, omdat Gij het hebben wilt; dus om
daardoor uwen heiligen wil te volbrengen.
Men ziet daaruit ook, dat het zeer nuttig is in bekoringen
en moeilijkheden een kruis te maken.
Te uwer eer, op uw woord, in uwen naam , wil ik dit
lijden, wil ik tegen die bekoring strijd voeren , om U , o
God, daardoor te verheerlijken, om uwen wil te volbrengen.
5 V. Welke mysteriën beteekenen wij in het ma-
ken van het heilig Kruis ?
A. Twee groote mysteriën van ons geloof, te
weten : het mysterie der H. Drievuldigheid , en der
verlossing van den mensch uit de slavernij des duivels.
Hoe beteekenen wij door het maken van het B. Kruis het my-
sterie der H. Drievuldigheid?
In God is eenheid en drievuldigheid.
De eenheid van God bestaat in het ééne Goddelijke Wezen,
en de drievuldigheid in de drie Goddelijke Personen.
De eenheid van Gods wezen of natuur drukken wij uit
zeggende : In den naam, en niet: In de namen. In den naam
is enkelvoud en slaat terug op het ééne Goddelijke Wezen ,
en de drievuldigheid van Personen duiden wij aan, door er
aanstonds op te laten volgen de drie Goddelijke Personen ,