Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
223
De vermeerdering der heiligmakende gratie maakt den
mensch nog schooner, steeds aangenamer, enz.
9 V. Wat zijn de bijzondere dadelijke gratiën,
welke de Sacramenten geven ?
A. Bovennatuurlijke hulpmiddelen , die ons ter
gelegener tijd door God gegeven worden, om het
einde van elk Sacrament te bereiken.
De bijzondere dadelijke gratiën, welke de Sacramenten
geven , zijn bocennatuurlijke hulpmiddelen d. w. z., middelen ,
welke de natnnr, de natnnïlijke krachten van den mensch
te boven gaan; middelen, welke den mensch van natuur,
uit zijn aard niet heeft, maar hem door God geschonken
worden, en hem helpen ter zaligheid.
Die hulpmiddelen bestaan in verlichtingen van het verstand,
en opwekkingen en versterkingen van den wil.
Het verstand wordt er door verlicht om de zaken volgens
God , volgens het geloof in te zien en te beoordeelen; en de
wil wordt er door versterkt om te doen en te laten, wat het
verstand, door de dadelijke gratie voorgelicht, goed- of afkeurt.
Hieruit volgt natuurlijk, dat door de gratie de wereldsche
geest, de wereldsche begeerlijkheden, d. i. de ongeregelde
zucht naar het aardsche verminderen ; dat die in het oog
vallende kortzichtigheid, wereldsche menschen eigen, in het
beoordeelen van alles wat dit leven betreft, door een helder
zien en juist beoordeelen vervangen wordt. Van hier ook,
dat brave, godsdienstige kinderen soms eene wijsheid toonen
te hebben ver boven hunne jaren.
Die hulpmiddelen worden ons ter gelegener tijd door God
gegeven , d. w. z., dat wij ze dan krijgen, als wij ze noodig
hebben.
Wij krijgen dus die bijzondere dadelijke gratiën niet aan-
stonds, als wij het Sacrament ontvangen; dan krijgen we er
alleen recht of aanspraak op.