Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
221
krijgen om op te groeien. Dit nu geschiedt geestelijker wijze
door het H. Vormsel.
Om zijn leven te onderhouden , heeft de mensch voedsel
noodig. Zoo ook hebben wij voedsel noodig om het geestelijk
leven onzer ziel te onderhouden, en dit voedsel is vooral het
H. Sacrament des Altaars , de fl. Communie.
Doch niemand is zoo sterk, of hij is van tijd tot tijd toch
wel eens aan ziekte onderworpen en heeft dan geneesmidde-
len noodig. Zoo ook in het geestelijk leven. Die genees-
middelen zijn de H. Biecht en het H. Oliesel, terwijl het
Priesterschap dient om de geloovigen te b^^sturen en te ge-
leiden op den weg der zaliglieid , en het Huwelijk aan be-
hoorlijk getrouwden , gratie geeft om kinderen tot Gods eer
te verkrijgen en op te voeden, en zoo de H. Kerk steeds
van nieuwe onderdanen te voorzien.
Dat Christus juist deze zeven Sacramenten heeft ingesteld,
is dus een tastbaar bewijs van zijne wijsheid en goedheid
jegens'ons.
4 V, Waaruit weten wij, dat er zeven Sacramen-
ten zijn , niet meer en niet minder ?
A. Uit de gedurige leer en overlevering der II.
Kerk.
5 V. Wie heeft de Sacramenten ingesteld?
A. Christus zelf.
Christus zelf heeft de H. Sacramenten ingesteld, en ook
niemand dan Hij kon het doen, omdat geen enkel schepsel,
maar slechts God alléén aan uitwendige teekens gratie kan
hechten. Zoo heeft ook de Schepper der natuur aan sommige
planten zekere natuurlijke geneeskracht gehecht.
6 V. Tot welk einde heeft Christus de Sacramenten
ingesteld ?