Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
220
De stof is de zaak of handeling, welke onder het bereik
der zintuigen valt, waarvan men zich bedient, die noodig
is om een Sacrament te voltrekken, b. v. bij het Doopsel de
afwassching met water.
De vorm zijn de woorden , die de stof maken of vormen
tot stof van het Sacrament, b. v. het water tot doopwater ^
zoodat het de kracht krijgt om de ziel te zuiveren.
De bedienaar is degene , die het Sacrament toedient.
Om de kinderen het eigenaardige van die benamingen t&
doen vatten, zou men eene vergelijking kunnen nemen van
een kleed, een jas. Daarvoor zijn noodig stof, vorm en
maker.
2 V. Hoeveel Sacramenten zijn er ?
A. Zeven.
3 V. Zeg de zeven Sacramenten ?
A. Het Doopsel, het Vormsel, het II. Sacrament
des Altaars, de Biecht, het H. Oliesel, het Pries-
terschap en het Huwelijk.
Door die zeven Sacramenten heeft Christus willen voor-
zien in alle geestelijke behoeften van den mensch.
De mensch heeft tweeërlei leren, een natuurlijk en een
geestelijk leven. Wat nu noodig is voor het natuurlijke
leven, is ook noodig voor het leven onzer ziel, het geestelijk
leven, en dat alles geven haar de H. Sacramenten.
Om natuurlijk te leven , moet men geboren worden.
Het Doopsel geeft het geestelijk leven aan onze ziel, het
zuivert ons van de erfzonde, waardoor onze ziel geestelijk
dood was. Door het Doopsel worden wij geestelijker wijze
herboren , worden wij kinderen van God, komen wij in zijne
liefde, en dus begint daardoor ook ons geestelijk leven.
Bq de geboorte is men nog zeer zwak, en moet men kracht