Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
219
YÏKRDE DEEL.
DERTIGSTE LES.
Yan de HH. Sacramenten.
§ 1.
1 V. Wat is een Sacrament ?
A. Een uitwendig teeken, door Christus ingesteld,
beteekenende eene bijzondere gratie, die ons door
hetzelve gegeven wordt.
Het woord Sacrament beteekent uit zijn aard , eene heilige
zaak. Doch, door een van het begin der H. Kerk algemeen
aangenomen gebruik , beteekent het in 't bijzonder die uit-
wendige teekenen , welke Christus ingesteld heeft om zijne
gratie aan de geloovigen mede te deelen.
Uit het antwoord van den Catechismus leeren wij , dat er
vier dingen voor een Sacrament der Nieuwe Wet noodig zijn.
Ten l^te, een uitwendig teeken. Reeds vroeger Les,
3*1« V.), leerden wij wat een teeken is, nl. iets waaraan men
iets anders kennen kan. Een uitwendig teeken is een teeken,
dat onder één of meer onzer vijf zintuigen valt, b. v. dat
we kunnen zien of hooren , enz.
Ten dat uitwendig teeken moet door Christus zijn
ingesteld. (Vgl. vr. 5.)
Ten S-i«, dat uitwendig teeken moet eene bijzondere pratie
beteekenen. Bijzondere gratie is de gratie, die aan elk Sacra-
ment eigen is.
Ten het moet ook die gratie geven.
Waardoor wordt een Sacrament voltrokken ?
Door stof, vorm en bedienaar.