Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
217
De ondervinding leert, dat kinderen gevroonlijk niet voor
hun tiende of elfde jaar genoegzaam verstaan, wat en hoe
eerbiedwaardig het H. Sacrament des Altaars is. Om dit
genoegzaam te beseffen , moeten zij niet alleen tot de jaren
van onderscheiding gekomen zijn, maar bovendien genoegzaam
onderwezen zijn in de Christelijke Leer, in den Catechismus.
Alzoo , het 5''^ gebod der H, Kerk gebiedt, dat degenen ,
die tot de jaren van onderscheiding gekomen en genoegzaam
onderwezen zijn bevonden, ten minste eens 'sjaars, omtrent
Paschen, waardig de H. Communie moeten ontvangen in
hun eigene parochiekerk.
Hieruit blijkt genoegzaam, dat kinderen, die den cate-
chismus verzuimen, of door eigen schuld niet genoegzaam
onderwezen zijn , en zoo op tijd hunne eerste H. Communie
niet kunnen doen , huiV paschen niet mogen houden, daar-
door grootelijks kunnen misdoen; en eveneens de ouders,
die hier merkelijk schuldig zijn , door niet te zorgen , dat
hun kinderen op tijd behoorlijk onderwezen zijn. Evenmin
mogen zij bij de pastoors te veel aandringen , om hun kin-
deren onvoorbereid tot do eerste H Communie toe te laten.
De Paaschplicht heeft dus drie deelen, die ieder op zware
zonde verplichten.
Ten Iste, waardig communiceeren.
Ten , dit doen in den Paaschtijd.
Ten , in zijne eigene parochiekerk.
Als men onwaardig communiceert, voldoet men niet aan
zijn Paaschplicht,
Men doet ook zware zonde, als men niet communiceert
in den Paaschtijd, zonder verlof (uitstel) van Biechtvader of
Pastoor verkregen te hebben.
De Biechtvader kan verlof geven , als het gewetenszaken
geldt; anders moet men het den Pastoor vragen.
Men doet ook nog groote zonde, als men zonder verlof