Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
216
A. Als men tot de jaren van verstand gekomen is.
Dus gewoonlijk als men zeren jaar oud is. Men bemerke,
dat de H. Kerk in het gebod niet zegt: Gij zult eens
'sjaar.'i, maar ten minste eens 'sjaars aan den Priester uwe
Biecht spreken ; want, al is het, dat de H. Kerk niet gebiedt
meermalen 'sjaars te biechten, verlangt ze toch vurig, dat
men geregeld, b.v. elke maand, het H. Sacrament der Biecht
waardig ontvange. Door eene ongeldige, slechte Biecht vol-
doet men niet aan 't 4''^ gebod der H. Kerk.
Het vijfde gebod der H. Kerk luidt: „En nutten omtrent
Paschen het lichaam des Heeren" Hier moet blijkbaar uit het
4'ie gebod worden bijgevoegd, herhaald : „ Gij zult ten minste
eens *s jaars nutten omtrent Paschen het lichaam des Heeren,"
11 V. Wat tcordt in het vijfde gebod der H. Kerk
bevolen ?
A. Dat zij , die tot de jaren van onderscheiding
gekomen en genoegzaam onderwezen zyn, ten minste
eens 'sjaars, in den Paaschtijd, waardig de H. Commu-
nie moeten ontvangen, in hunne eigene parochiekerk.
Men merke het verschil op tusschen do jaren van verstand
en van onderscheiding.
Immers men komt veel eerder tot de jaren van verstand,
d. i., waarop men genoegzaam onderscheid kan maken tus-
schen zedelijk goed en kwaad, zóó zelfa dat men eene dood-
zonde kan bedrijven (reden, waarom dan reeds de verplichting
begint van eens in den loop des jaars te biechten); kinderen
komen, zeg ik, veel eerder tot de jaren van verstand dan van
onderscheiding, d. w. z., waarop zij genoegzaam onderscheid
kunnen maken tusschen gewoon brood en het hemelsch brood,^
tusschen de stoffelijke spijs des lichaams en de geestelijke spij&
der ziel, welkdanige het H. Sacrament des Altaars is, als we
het waardig in de H. Communie ontvangen. (33"^'^ ies, 12 V.)