Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
214
De tweede soort zijn de eigenlijke of heele vastendagen. "
Op die dagen zijn ten l'^e ^ vleesch, en soms, b. v. op
Goeden Vrijdag, nog andere spijzen, nl., eieren, en znivel,
d. i. room, melk, en wat men van room of melk maakt,
zooals boter en kaas, verboden.
Op de eigenlijke vastendagen mag men ten maar ééns
daags een vollen maaltijd nemen. De Catechismns zegt: een
vollen maaltijd , om aan te dniden , dat men op die dagen
*s avonds nog eene kleine versterking, co/Za^/^ genoemd, nemen
mag.
Ten 3de ^ moet op die dagen de volle maaltijd genomen
worden omtrent den middag. Doch, als daarvoor eene bil-
lijke, goede reden bestaat, mag men ook in den voormiddag
de collatie, en den vollen maaltijd tegen den avond gebrniken.
Onthoudt ook dit goed, dat men op de eigenlijke vasten-
dagen nooit vleesch en visch bij eenen maaltijd mag gebruiken,
zelfs niet op de Zondagen van de veertigdaagsche vasten.
De derde soort van vastendagen zijn St. Marcus (25 April)
en de Kruisdagen, (de drie dagen vóór *s Heeren Hemelvaart)
waarop men den gekeelen dag vleesch moet deeven , d. w. z.,
zich van vleesch moet onthouden , geen vleesch mag eten ,
en vasten tot den middag^ d. i., in den voormiddag geen ontbijt
mag nemen , geene boterham eten. Doch door eene bijzon-
dere machtiging van Z, H. den Paus, diepenseeren jaarlijks
do Bisschoppen van Nederland in dit soort van vastenda-
gen. Als die dispensatie wordt verleend, mag men dus op
St. Marcus en de Kruisdagen 's morgens een ontbijt nemen,
en vleesch eten , gelijk op dagen , die geen vasten- of out-
houdingsdagen zijn.
7 V. Wie zijn verplicht, zich op de bepaalde dagen
van vleesch en andere verboden spijzen te onthouden ?
A. Die tot de jaren van verstand gekomen, en
door geene wettige reden hiervan verschoond zyn.