Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
2!3
niet alleen op Zon- en Heiligdagen, maar ook door de week
maakt men zich door elke wezenlijk vrijwillige verstrooidheid
of oneerbiedigheid aan dagelijksche zonde schuldig , hier of
hiernamaals in 't vagevuur te boeten.
6 V. Wat wordt in het derde gebod onder vasten-
dagen begrepen ?
A. Ten P'®, de Vrijdagen en Zaterdagen^ waarop
het gebruik van vleeschspijzen verboden is ; ten
de vastendagen , waarop vleesch en soms nog andere
spijzen verboden zijn , en men slechts eenmaal daags
een vollen maaltijd mag nemen ; ten 3'*®. St, Marcus
en de Kruisdagen, waarop men den geheelen dag
vleesch moet derven en vasten tot den middag.
Het derde gebod der H. Kerk luidt: Geene geboden
vastendagen zult gij breken, d, w. z. overtreden.
De H. Kerk onderscheidt drie soorten van vastendagen.
Tot de eerste soort behooren de Vrijdagen en Zaterdagen
van elke week , waarop men geen vleesch mag eten , (tenzij
Kerstmis op een dier twee dagen valt). Men noemt die dagen
in één woord oaMowrfw^adagen, omdat men zich op die dagen,
krachtens het gebod der H. Kerk, moet onthouden van
vleeschspijzen. Onthoudt goed, dat het even groot kwaad
is. Zaterdags vleesch te eten als Vrijdags. (*)
(*) Krachtens bijzoudere machtiging van den H. Stoel, d.d. 21
Jauuari 1896 dispenseert Z D II. de Bisschop van 's llertoKeiibosch
voor dit Bisdom ia de Kerkelijke onthoudingswet op alle Zaterdagen
des jaars, uitgenomen de Zaterdagen van de 40daagsche Vaste, de
Quatertemper Zaterdagen en de Vigilie Zaterdagen, waarop moet gevast
worden om het hooge feest , dat zij voorafgaan. Op deze Zaterdagen
die tevens vastendagen zijn , blijtt de onthouding van vleesch ver-
plichtend evenals op de Vrijdagen Ouze H. Vader verlangt uitdruk-
kelijk, dat do geloovigen deze Apostolische toegeving zullen trachten
te vergoeden door andere goede werken en aalmoezen aan den arme.
Deze dispensatie geldt tot de 40daagsche Vaste van het volgend jaar.
(Vergei. VastenbuUe 5 Febr. 1897)