Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
210
De woorden, die Jesaa desbetreffende tot Petrus en de
overige Apostelen, en in hen tot hunne wettige opvolgers sprak,
zijn zoo klaar en duidelijk mogelijk. 7iaar u hoort, hoort
naar Mij, en die u versmaadt, versmaadt Mij; en die Mij ver-
smaadt, versmaadt Hem, die Mij gezonden heeft** (Luc. X. 16.^
2 V. Hoeveel geboden der H. Kerk zijn er?
A. Voornamelijk vijf.
De Catechismus leert niet, dat er maar vijf geboden der
H. Kerk zijn; immers er zijn er veel meer; o. a. is het een
kerkelijk gebod, dat men, om waardig te communiceeren ,
nuchter zij van 's nachts 12 uren (SS^" Les, 14'ie V.); dat een
Katholiek geen huwelijk, dus ook geen verkeer, mag aangaan
met onkatholieken, b. v. met een Protestant Les, 2'ie V.)
enz., enz. Maar hij leert, dat er voornamelijk vijf geboden
der H. Kerk zijn, dat de vijf volgende onder alle overige
geboden der H. Kerk de voornaamste zijn. En die vijf
geboden zijn de voornaamste, omdat ze alle christenen aan-
gaan, en hunne voornaamste christelijke plichten bepalen.
3 Y. Zeg de vijf geboden der H. Kerk,
A. 1. De geboden Heiligdagen zult gij vieren;
2. Dan ook Mis hooren met goede manieren ;
3. Geen geboden vastendagen zult gij breken ;
4. Gy zult ten minste eens 's jaars aan den Pries-
ter uwe Biecht spreken ;
5. En nutten omtrent Paschen het lichaam des
Heeren.
Het eerste van de vijf geboden der H. Kerk luidt: De
geboden Heiligdagen zult gij vieren, d. i., in eere houden,
godsdienstig onderhouden.
4 Y. Wat wordt in het eerste gebod verstaan door
Heiligdagen ?