Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
209
lEGEI EI TWHTIÖSTE LES.
Van (ie geboden der H. Kerk,
1 V. Zijn wij verplicht de geboden der H. Kerk
ie onderhouden ?
A. Ja, zoowel als de goddelijke geboden, omdat
zij ons gegeven zijn door degenen , die ons in Gods
plaats besturen.
Ja, d. w. z., dat we wel degelijk verplicht zijn de geboden
der H. Kerk, d. i. van den Paus en van de Bisschoppen der
H. Kerk in vereeniging met den Paus, te onderhouden, te
volbrengen , zoowel als de goddelijke geboden, d. w. z. , even-
zeer, evengoed als we, en ocder dezelfde zonde, waarop we
verplicht zijn de goddelijke geboden, de tien geboden Gods, te
onderhouden.
Dus, als wij ook maar een gebod der H. Kerk, met ge-
noegzame kennis en genoegzamen vrijen wil in eene groote
zaak overtreden , b. v. op een geboden Heiligdag geen Mis
hooren , op een Vrijdag of Zaterdag vleesch eten , doen we
zoowel eene doodzonde, maken we ons zoowel aan de eeuwige
straf der hel schuldig, als door één der tien geboden Gods
volkomen vrijwillig in eenig merkelijk punt te overtreden.
De Catechismus geeft ons de reden duidelijk aan, waarom
we verplicht zijn de geboden der H. Kerk zoowel te onder-
houden als do goddelijke geboden. En die reden is: Omdat
zij , d. i. , de geboden der fl. Kerk , ons gegeven zijn door de-
genen , die ons in Gods plaats besturen, nl. door den Paus van
Eome , en do Bisschoppen der H. Kerk in vereeniging met
den Paus. Z. H. de Paus en de Bisschoppen, die in ver-
eeniging zijn met den Paus van Eome, zijn door God zelvea,
door Jesus Christus aangesteld als zijne plaatsvervangers en
gemachtigd om in zijnen naam aan hunne onderhoorigen
geboden te geven, wetten voor te schrijven.
C U