Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
208

We zien er nit, dat iemand, die eene groote onrechtvaardig-
heid begaat, niets wint en veel verliest, minstens de rust
van zijn geweten; komt zijne misdaad nit, schande, boete,
gevangenis. ... hier , en, als hij geene ware boetvaardigheid
doet, hierna de eeuwige straf der hel.
9 V. Aan wien 7noet die herstelling geschieden ?
A. Aan hem, die de schade geleden heeft, of aan
zyne rechtverkrygenden.
D. i., aan zijne erfgenamen.
Vragen over de 23''® Les.
1. Wat verbiedt en gebiedt het zevende en achtste gebod P
2. Hoevelerlei soort van goederen heeft de mensch , en met
welke goederen te benadeelen zondigt men tegen het
vijfde, zevende en achtste gebod P
3. Wat is stelen , wat rooven P
4. Welk verschil is er tusschen het zevende en tiende gebod P
5. Wat is elke zonde, die in vr. 7 als strijdig met het
achtste gebod wordt aangehaald P
6. Welk verschil is er tusschen de uitwendige zonde van
onrechtvaardigheid en andere zonden , met betrekking
tot de vergiffenis P