Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
TWEEDE
Yan den Christen mensc
1 V. Wat is een Christen mens^
A. Een leerling van Jesus Chri8tus\^die gedoopt
zijnde , de zalige wet van Christus geloo
in de ware Kerk,
Een Christen mensch is: Ten l^te, een leerling va^
Christus.
Een leerling of discipel is iemand, die geleerd of onderwezen
wordt.
Een leerling van Jesus Christus is iemand, die geleerd of
onderwezen wordt in de leer van Christus, d. i. de leer,
welke Christus ons door daad en woord geleerd heeft.
Gelijk men iemand, die bij de Fraters, of de Zusters , of
den Meester ter school gaat, een leerling van de Fraters,
Zusters of van den Meester noemt, zoo noemen wij ook
iemand, die in de leer van Jesus Christus onderwezen wordt,
een leerling van Jesus Christus.
Er staat bij, ten 2"'«, die gedoopt zijnde, omdat het eerste
vereischte van een Christen is, dat hij gedoopt zij.
Ten S-ïe. De zalige wet van Christus, dat is de zalig-, gelukkig
makende wet van Christus, die Christus geleerd heeft.
De zalige wet van Christus ten 4''% gelooft, dat is : die wet
met zijn verstand aanneemt, en ten ö'»«, belijdt^ dat is: door
zijne woorden en daden toont, dat hij de zalige wet van
Christus gelooft; m. a. w.: dat hij èn in zijn huiselijk, èn
in zijn publiek leven zich naar Christus wet gedraagt.
Ten In de ware Kerk, dat wil zeggen, dat hij lidmaat
van de Eoomsch Katholieke Kerk moet zijn. Want deze
alléén is de ware Kerk door Christus ingesteld , gesticht.
C 2