Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
204
i^es, en 8»*« V.) Doch zondigen werkgevers tegen
de rechtvaardigheid door den arbeidsman zijn loon te ont-
houden , ook de werklieden zondigen tegen de rechtvaardig-
heid als ze dagdieven.— Ook al degenen, die schulden maken,
welke ze voorzien niet te zullen kunnen betalen, of die hunne
schulden niet betalen, ofschoon ze daartoe in staat zijn,
zondigen tegen de rechtvaardigheid. Dezulken doen menig
eerlijk man zuchten, die te goeder trouw met hen gehandeld
heeft.
Ten ; In processen of koopmanschappen bedrog of talschheid
plegen.
\xi processen, d. i., in zaken, die voor 't gerechtshof, de
rechtbank dienen, wordt bedrog of valschheid gebruikt b. v.
door valsche getuigenis aan te halen, de getuigen om te
koopen, valsche handteekeningen of stukken te berde te
brengen, enz.
In koopmanschappen, d. i., in handelszaken. bij koop en
verkoop, bedrijft men bedrog of valschheid, b. v. indien men
valsche of gemengde waren verkoopt als echte en zuivere,
dus tegen den prijs, die echte en zuivere waar kost; wanneer
men in maat. gewicht of getal den kooper bedriegt. Hoort,
wat de H. Schriftuur daarvan zegt: „ Tme'èrlei gewicht, twee-
ërlei maat, d. i., een valsch gewicht en eene valsche maat
bij den inkoop, en een ander valsch gewicht en eene andere
valsche maat bij den verkoop, beide zijn den Heer een gruwel.**
(B. der Spreuken, XX. 10.^ „Bene bedrieglijke weegschaal is
den Beer een gruwel; maar een volkomen gewicht is hem lief*
(T. a. p. XL l.)
6 V. Hoe luidt het achtste gehod ?
A. Gij zult tegen uwen naaste geen valsche ge-
tuigenis geven.
7 V. Wat verbiedt voornamelijk hei achtste gehod?