Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
201
ACHT m TWINTIGSTE LES.
Van liet zeTende, achtste en tiende gebod.
1 Y. Hoe luidt het zevende gebod ?
A. Gij zult niet stelen.
Het gebod luidt: gij zult niet stelen , en is dus ont-
kennend uitgedrukt; terwijl de rechtvaardigheid hier geboden,
wordt.
2 Y. Wat verbiedt het zevende gebod?
A. Alle zonden, waardoor wy onzen naaste op
eene onrechtvaardige wijze in zijne tijdelijke goederen
benadeelen.
Het zevende gebod verbiedt elk nadeel, dat we onzen
naaste aandoen op eene onrechtvaardige wijze, d. w. z., op
eenige wijze , die met de deugd van rechtvaardigheid strijdt,
en dus het strikt recht van onzen naaste schendt in zijne
tijdelijke goederen, d. i. in de goederen der fortuin , b. v. in
geld, huis, huisraad, kleed, land, enz., dat hem toebehoort,
dat zijn eigendom is.
Die goederen worden hier tijdelijke goederen genoemd,
omdat ze maar eenen tijd duren, alleen hier op aarde, op
deze wereld, wier gedaante voorbijgaat, in tegenstelling van
de hemelsche goederen, die ih eeuwigheid bijblijven.
Het zevende gebod verschilt dus in dit opzicht hierin van
het vijfde en achtste gebod, dat het vijfde gebod ons ver-
biedt elk nadeel, dat we onzen naaste onrechtvaardig aan-
doen rechtstreeks naar zijn lichaam, in zijne gezondheid of
in zijn leven — het achtste, in zijne eer en faam, terwijl
het zevende verbiedt hem onrechtvaardig in zijne tijdelijke
goederen te benadeelen.
3 Y. Hoe luidt het tiende gebod ?