Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
198
voorbeeld. Bijna gedurende zijn geheel sterfelijk leven werd
Hij vervolgd, beleedigd, belasterd, gehoond en eindelijk
onrechtvaardig op de smadelijkste en smartelijkste wijze aan
H kruis genageld en doodgemarteld; Hij bezat de macht om
zijne vijanden te straffen gelijk ze verdienden. Maar Hij
deed dit niet. Hij had ook hen lief, deed wel aan die Hem
haatten, en bad voor hen, die Hem vervolgden en lasterden.
Jesus zeide: „ Vader! vergeef het hun, want zij weten niet wat
zij doen!' [Luc. XXIII. 34.) — Hoe verschilt hier de leer van
Christus van die der wereld, die voorgeeft, dat men zich op
zijn vijanden wreken moet, dat vergeven oneer is, enz.!
(Vgl. 19'ie Les, Vr. 11.)
5 V. Hoe luidt het zesde gebod ?
A. Gij zult geen overspel doen.
6 V. Wat verbiedt het zesde gebod ?
A. Alle uitwendige zonden van onkuischheid door
woorden of werken , en het gebruik van oneerbare
boeken , gezangen en beelden.
7 Y. Hoe luidt het negende gebod ?
A. Gij zult uws naasten huisvrouw niet begeeren.
8 V. Wat verbiedt het negende gebod?
A. Alle inwendige zonden van onkuischheid door
vrijwillige gedachten of begeerten.
9 V. Wat gebieden het zesde en negende gebod?
A. De deugd van zuiverheid met zorg te bewaren.
10 V. Welke middelen zijn er om de onkuischheid
te vermijden en de zuiverheid te bewaren ?
A. Ten l»'® zich van overdaad onthouden; ten
het gezelschap van ongelijke en van losbandige