Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
193
rechtvaardig benadeelen, vooral naar het lichaam. Dit blijkt
meer duidelijk uit het rijmpje : „ Met wil of met werken sla
niemand dood." Verder zal dit alles duidelijk worden door
de verklaring der twee volgende vragen.
In dit gebod wordt ons de naastenliefde geboden...,
2 V. Wat verbiedt het vijfde gebod ?
A. Zich zeiven of andere menschen, zonder wettige
macht en reden , te dooden , te kwetsen of merkelijk
te hinderen.
Het vijfde gebod verbiedt dus: ten 1'te zich zelcen te dooden,
zelfmoord te bedrijven, b. v., zich zeiven moedwillig ver-
drinken , ophangen , doodschieten , enz.
Ten zich zeioen zonder wettige reden te kwetsen, d. i. vrij-
willig bezeeren, verwonden, van een of ander lidmaat beroo-
ven, verminken, enz. Is zoo iets noodzakelijk, b. v. hand of
vinger af te snijden, om de overige ledematen te behouden,
het leven te redden , dan strijdt zulks niet met het vijfde
gebod, dan is 't geen kwaad, omdat er dan wettige reden
bestaat om in tijd van nood dat zelf te doen, en anders door
een dokter te laten doen.
Ten 3'ie zich zeiven zonder wettige reden merkelijk te hinderen
in zijne gezondheid, in zijn lichamelijk welzijn. Hij dus,
die zich zeiven dikwijls overgeeft, b. v. aan dronkenschap,
onkuischheid of losbandigheid, zondigt niet alleen tegen de
deugd van matigheid en zuiverheid, maar tevens tegen het
vijfde gebod , omdat hij zijne gezondheid, zijn leven door de
gewoonte dier zonden merkelijk hindert, en verkort----
Ten verbiedt het vijfde gebod, andere menschen, zonder
wettige macht en reden, te dooden, te kwetsen of merkelijk
te hinderen.
God alleen is de Heer van leven en dood. Hij alleen
heeft uit zich zeiven recht en macht over het leven van den
mensch, zijn schepsel. Maar, wijl Hij er de Heer van is,
C 13