Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
192
menschen : dien braven zoon gaat het hier goed ; geen wonder :
hij heeft het aan zijne ouden verdiend. Hij was er zoo goed
voor! En omgekeerd, van een ondeugenden, ontaarden zoon:
'tgaat hem slecht; geen wonder: hij heeft het aan zijne ouders
verdiend. „ Vervloekt zij hij — zoo lezen we in de H. Schrif-
tuur— die zijnen vader en zijne moeder niet eert; en al het
volk zal zeggen: Amen", het zij zoo. {peut. XXVII. 16.)
Kinderen, eert dus uwen vader en uwe moeder al de dagen
uws levens, o^-dat gij lang en gelukkig moogt leven op aarde,
en hierna, na dit leven, in den hemel het eeuwig leven moogt
verwerven. Eindelijk kan men hier nog aanhalen het voor-
beeld van Christus zeiven.
Vragen over de 26''® Les.
1. Koem de vier verplichtingen, die het vierde gebod de
kinderen oplegt ? Waarin bestaat elke verplichting en
hoe zondigt men er tegen ?
2. Noem vier redenen , waarom men het vierde gebod met
zorg moet onderhouden P

ZEVEI M TWINTIGSTE LES.
Van het vijfde, zesde en negende gebod.
1 Y. Hoe luidt het vijfde gebod ?
A. Gij zult niet doodslaan.
God verbiedt in het gebod door te zeggen: gij zult
niet doodslaan, niet alleen onwettigen, vrijwilligen doodslag,
maar ook alles wat tot doodslag leiden kan; en niet alleen
alles, waardoor we met de daad, maar ook slechts met wöorf^^«,
ja enkel met den wil, ons zeiven of andere menschen on-