Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
191
trouw te vervullen, nl. dat God aan de onderhouding van
dit gebod eene bepaalde, eene bijzondere belofte verbonden
heeft.
10 V. Wat heeft God beloofd aan de kinderen^
die hunne ouders eeren ?
A. Hier een lang en gelukkig leven , en hierna
het eeuwig leven.
Hier, d. i., op aarde, een lang en gelukkig leven. Een
kind, dat dankbaar is voor het leven , dat het, naast God ,
van zijne ouders ontving , is waard , dat het die gave lang
geniete , dat het hier lang leve, en gelukkig. Dit bevestigt
de H. Apostel Paulus zelf, zeggende : ,,Eer uwen vader en uwe
moeder, welk gebod het eerste is , waaraan eene bijzondere
belofte verbonden is: opdat het u welga , en gij lang levet
op aarde. [Br. aan de Ephes, VI. 2. 3.)
Maar, zal wellicht iemand uwer denken : die en die waren
toch zoo braaf, hadden hun vader en moeder zoo innig lief,
en toch hebben ze zoo lang gesukkeld , en zijn zoo jong ge.
storven. Hoe is dan Gods belofte aan hen vervuld?
Die belofte is voorwaardelijk: als een lang en gelukkig,
menschelijker wijze gesproken, een voorspoedig leven hun
zalig is. Is voor sommige brave kinderen een lang en voor-
spoedig leven op aarde niet zalig, dan geeft God hun vroeg-
tijdig het eeuwig leven, dat veel beter is dan het langste en
gelukkigste leven op aarde. Veronderstel, iemand heeft u
een kwartje beloofd, als ge goed oppast. Ge hebt goed op-
gepast , en nu geeft hij u in plaats van een kwartje een
gouden tientje. Zult ge nog zeggen, dat die goede man
zijne belofte niet heeft vervuld F
Bovendien leert de geschiedenis en de dagelijksche onder-
vinding, dat kinderen, die hunne ouders trouw eeren, meestal
op aarde lang en gelukkig leven, op zichtbare wijze door God
gezegend worden. Daarom geldt het spreekwoord onder de