Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
188
5 V. Wie zondigen tegen den eerbied , aan hunne
ouders verschuldigd?
A. Die hunne ouders minachten, spijtig toespreken,
bespotten of kwaad van hen zeggen.
Ten Ist«, die hunne ouders in hun hart minachten of smade-
lijk verachten, of minachtend behandelen ; die uit minachting
of trotschheid zich over hunne ouders schamen, ze niet willen
erkennen, er geen omgang mee willen hebben.
Ten die hunne ouders , kortaf, bits, norsch,
brutaal toespreken, scheldwoorden toevoegen of scheldnamen
geven.
Ten S'i'', die hunne ouders bespotten, beschimpen, uitlachen,
de tong tegen hen uitsteken , enz.
Ten 4de die kwaad van hen zeggen, bekend maken, of ver-
dichten , hen lasteren.
6 V, Wie zondigen tegen de gehoorzaamheid, aan
hunne ouders verschuldigd?
A. Die de wettige geboden hunner ouders niet of
slecht volbrengen.
De Catechismus zegt: Die de wettige geboden , enz.
Welnu, ouders en oversten kunnen hunne kinderen en
onderdanen, b. v. dienstboden, wettig gebieden, ten 1»'«, de
huiselijke orde te volgen, b. v. in eten, drinken en kleeding j
om op een gesteld uur 's avonds thuis te zijn , dit of dat
werk te doen, dit of dat ambacht uit te oefenen.
Ten 2^«, kunnen zij wettige geboden voorschrijven in al het-
geen de zedelijke opvoeding en het zielenheil hunner kinderen
of onderdanen betreft, b. v. dat ze op tijd te biechten, naar
het Lof gaan, enz., en met geene verdachte kameraden
omgaan, of geene verboden of gevaarlijke gezelschappen of
vermakelijkheden bijwonen.