Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
187
A. Liefde, eerbied, gehoorzaamheid en behulp-
zaamheid.
Aan onze ouders zijn wij verschuldigd: Ten l^^e, in- en
uitwendige liefde, d. w. z., dat we welwillend jegens hen
gezind moeten zijn uit ware toegenegenheid, en dit ook met
woord en daad moeten toonen, vooral wanneer ze oud, ge-
brekkig worden, ja zelfs wanneer zij misslagen zouden begaan.
Ten , eveneens in- en uitwendigen eerbied, d. w. z., dat
wij hen altijd in ons hart moeten hoogschatten, en die hoog-
achting ook door woord en daad moeten toonen, wederom
vooral wanneer zij oud of gebrekkig worden, ja zelfs wanneer
ze fouten of misslagen zouden begaan, We mogen hen zeker
met kinderlijken eerbied op die fouten wijzen, maar moeten
hun ook, als we dat doen, en in alle omstandigheden beleefd
en bescheiden toespreken, hen altoos eerbiedig bejegenen,
behandelen.
Ten 3'^®, Gehoorzaamheid^ d. w. z., dat wij gewillig en zonder
tegenspraak alles moeten doen, wat zij ons gebieden, en laten,
wat zij verbieden , zoolang ze niets gebieden dat kwaad is.
(zie V.)
Ten Behulpzaamheid, d. w. z., dat wij onze ouders, als
zij in geestelijken of tijdelijken nood verkeeren, moeten helpen
zooveel wij kunnen.
4 V. Wie zondigen tegen de liefde, aan hunne
ouders verschuldigd ?
A. Die hunne ouders haten , bedroeven of hun
kwaad wenschen.
Ten die hunne ouders haten, dat is, omdat zij hun niet
genegen zijn, blij zijn, als het hun kwaad gaat, en integendeel
droevig zijn , als het hun goed gaat.
len , bedroeven, hun verdriet aandoen, b. v. door koppig-
heid , verzet, slecht gedrag, enz.
Ten 3''«, hun uiterharte gemeend kwaad toewenschen.