Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
186
ZES m TWIITIGSTE LES.
Van het Tierde gehod.
1 V. Hoe luidt het vierde gehod ?
A. Eer uwen vader en uwe moeder, opdat gij
lang moogt leven op aarde.
2 V. Wie verstaan wij in het vierde gehod door
vader en moeder ?
A. Onze ouders en alle oversten, zoo geestelijke
als wereldlyke.
Op de eerste plaats onze ouders, aan wie wij naast God
ons leven te danken hebben.
Op de tweede plaats stief en pleegovL&Qx^, voogden, die
de zorg voor onze opvoeding op zich genomen hebben en de
plaats onzer ouders innemen; dus ook onderwijzers, de eer-
waarde Fraters of Zusters, die ons katholiek onderwijs
geven, te meer als zij tevens met onze geheele opvoeding,
verzorging naar lichaam en ziel belast zijn , b. v. in eene
katholieke kostschool, in een weeshuis.
Verder alle oversten, zoo geestelijke als wereldlijke.
Geestelijke oversten zijn degenen, welke over onze zielen
staan, ons besturen in al hetgeen de eeuwige zaligheid onzer
ziel aangaat; dus in 't bijzonder de Paus van Rome, onze
Bisschop , onze Pastoor en andere Priesters, die met de zorg
onzer zielen belast zijn.
Wereldlijke oversten zijn degenen, die in wereldlijke zaken
ons besturen, over ons staan, b. v. Zijne Majesteit de Koning,
de burgemeester, enz.
3 V. Wat zijn wij volgens het vierde gehod aan
onze ouders verschuldigd?