Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
183
want zijn wij daarmee bezig , dan znllen wij niet naar be-
hooren met godsdienstige zak3n bezig zijn; zij houden onzen
geest te veel bezig en verhinderen ons de godsdienstoefeningen
bij te wonen.
Ten ware de nood het anders vereischte wil zeggen: als het
niet anders kan, dan mag men zulke dingen wel doen, maar
dan wil de Kerk toch in de meeste gevallen , dat wij verlof
aan de geestelijken vragen, indien daar tijd en gelegenheid
voor is.
6 V. Wat zijn wij verplicht te doen op Zon- en
feestdagen ?
A. Ten minste Mis te hooren ; doch het betaamt,
dat wij ook de preek, de Christelijke leering en
andere kerkelijke diensten bijwonen.
Wij moeten ten minste Mis hooren, dat wil zeggen, minder
kan het niet.
Doch het betaamt, dat is: het past, het hoort zoo, dat
men ook de preek, den catechismus, en andere kerkelijke
diensten, vooral het Lof bijwone; en brave christenen, die
daarvoor tijd hebben, bepalen zich niet bij ééne H. Mis____
7 V. Wie zijn verplicht op Zon- en feestdagen
Mis te hooren ?
A. Zij , die tot de jaren van verstand gekomen
zyn en door geene ziekte of andere gewichtige reden
belet worden.
Tot de jaren van verstand komt men gewoonlijk omtrent
de zeven jaar.
Gewichtige^ dat is, groote redenen kunnen ons alleen ont-
filaan van Mis te hooren , niet iedere kleinigheid. B. v. staat
iemands huis in brand, dan behoeft hij niet naar de kerk te
gaan en zijn huis maar te laten afbranden. Of zou iemand