Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
182
Zulke dagen worden genoemd heiligendagen, omdat wij
dan vieren de gedachtenis van een of ander mysterie, b. v.
Paaschdag, H. Sacramentsdag, of van een Heilige, b. v.
van O. L. Vrouw, onzen Patroon-Heilige, en die dagen
bestemd zijn om ons op meer dan gewone wijze te heiligen.
4 V. Wat wordt er vereischt, om de Zon- en
feestdagen te vieren ?
A. Dat wij ons onthouden van alle werken, welke
op die dagen verboden zijn, en ons begeven tot gods-
dienstigheid.
Ons onthouden van verboden werken wil zeggen : ze niet
doen.
Ons begeven tot godsdienstigheid wil zeggen: ons toeleggen
op werken, oefeningen van godsdienstigheid, die op zulke
dagen vooral in de kerk geschieden,
5 V, Welke werken zijn op de Zon- en feestdagen
verboden ?
A. Alle slaafsche werken en ambachten, koop-
handel en processen , ten ware de nood het anders
vereiechte.
Ten Ist« zijn alsdan verboden slaafsche werken, dat is:
werken , die vroeger de slaven deden, als spitten , zaaien ,
ploegen, enz., zoo ook ambachten: smeden, metselen, enz.
Koophandel, markt en verkooping houden; echter ie het
niet verboden kleinigheden voor de huishouding te koopen,
ofschoon brave menschen er zoo min mogelijk gebruik van
maken.
Processen zijn dingen, die voor de rechtbank beslist moeten
worden.
Al deze zaken zgn ons verboden, omdat de Zondag aan
Ood toegewijd is, en deze zaken ons juist van God aftrekken;