Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
181
6. Welk broederschap heeft de Kerk tegen de godslasteraars
ingesteld P
7. Noem de drie vereischten voor een goeden eed, en geef
van elk een voorbeeld.
VIJF M TWINTIGSTE LES.
Yan het derde gebod.
1 Y. Hoe luidt het derde gebod ?
A. Wees gedachtig, dat gij den Sabbatdag heiligt.
Dat wil zeggen: denk er aan, dat gij u dien dag onthoudt
van die werken, welke u van de heiligheid kunnen aftrekken,
en dat gij die werken oefent, welke u tot de heiligheid
brengen kunnen. Door het woord „ wees gedachtig" geeft
God te kennen, dat Hem dit gebod bijzonder ter harte gaat.
2 V. Wat gebiedt het derde gebod ?
A. Den Zondag, die aan God is toegewijd , be-
hoorlyk te vieren.
Wij vieren tegenwoordig, volgens het gebod der Kerk,
den Zondag in plaats van den Sabbat- of Zaterdag, omdat
Christus op dien dag verrezen, en de H. Geest over de
Apostelen nedergedaald is.
Ook vieren wij den Zondag om niet met de Joden gelijk
te zijn.
3 V, Zijn wij verplicht nog andere dagen behalve
den Zondag te vieren ?
A. Ja, volgens het eerste der kerkelijke geboden,
ook nog de feestdagen, die van de H. Kerk zijn
ingesteld.