Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
180
wil ontbreken, men niet gehouden is zijne beloften na te
komen.
Zijne beloften verbreken strijdt tegen het gebod, omdat
men dan trouweloos jegens God is.
12 V. Wat vereischt geicoonlijk de voorzichtigheid
hij het doen van beloften ?
A. Dat men daarover eerst zijnen biechtvader
raadplege.
Bij het doen van beloften is het goed zijnen biechtvader
te raadplegen, omdat er dikwijls moeilijkheden aan verbonden
zijn, die men niet kent.
Welk onderscheid is er tusschen belofte en voornemen ?
Belofte is iets onder verplichting van zonde op zich nemen.
Voornemen is den goeden wil hebben om iets te doen,
zonder er zich op zonde toe te verplichten; die verplichting
kan echter van elders komen ; b. v. ik maak bij de biecht
het voornemen de naaste gelegenheden van zonden te vluch-
ten ; ofschoon ik dan geen eigenlijke belofte doe, ben ik er
toch toe verplicht; anders had ik geen oprecht voornemen,
en dus geen waar berouw.
Vragen over de Les.
1. In welken zin staat het gebod uitgedrukt P
2. Wat verbiedt en gebiedt het 2'i« gebod P
3. Op hoeveel wijzen kaa men zich aan godslastering schuldig
maken P
4. Waarom is het zoo gevaarlijk zich de gewoonte eigen te
maken, ruwe, onwelvoeglijke woorden, of zoogenaamde
bastaardvloeken te spreken P
5. Noem eenige middelen tegen die leelijke en gevaarlijke
gewoonte P