Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
179
9 V. Wte zweren zonder rechtvaardigheid ?
A, Die iets met eed beloven, dat kwaad of ver-
boden is ; en deze eed mag niet gehouden worden.
Tegen de rechtvaardigheid zweren ia een eed doen op iets,
dat verboden is, b. v. zich te wreken op zijnen vijand, nooit
meer te zullen biechten, enz. (Men verbale het voorbeeld
van Herodes.) 'tis duidelijk, dat zulk een eed niet mag
gehouden worden ; immers de eed kan niet verplichten , ver-
binden tot iets wat kwaad of verboden is; hij dus, die zulk
een eed zou gedaan hebben , is verplicht terstond van voor-
nemen te veranderen.
10 V. Wie zondigen tegen de waarheid van den eed?
A. Die eenen valschen eed doen of de verplich-
tingen van hunnen eed niet nakomen.
Een valschen eed doen is iets met eed als waar bevestigen,
dat men weet niet waar te zijn, of waaraan men inderdaad
twijfelt of het wel waar is.
Een valschen eed doen ook zij, die onder eed iets beloven,
wat ze op den oogenblik dat ze zweren niet voornemens zijn
na te komen. Doch zij, die op den oogenblik dat ze iets
onder eed beloofden , den wil hadden de verplichtingen van
hunnen eed na te komen, maar later ze niet nakomen, doen
wel geen valschen eed, maar zondigen toch tegen de ver-
plichting van hunnen eed, en zeker grootelijks, als de zaak,
welke ze onder eed beloofd hebben , groot is.
11 V. Wat is breken van beloften ?
A. Niet volbrengen hetgeen men met genoegzame
kennis en vryen wil aan God of zijne Heiligen beloofd
heeft.
Er staat in den Catechismus: hetgeen men met genoegzame
kennis en vrijen wil beloofd heeft; omdat, als kennis of vrije