Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
178
derschap van het geestelijk verbond, de vijf Onze Vaders na
de laatste Mis, enz.
6 V. Wat is eed doen of zweren?
A. God , of iets wat God bijzonder aangaat, tot
getuige nemen van hetgeen men zegt.
Eed doen of zweren is God , of iets wat God bijzonder
aangaat, b. v. onze ziel, het dierbaar Bloed, de H. Kerk,
het Evangelie, enz. tot getuige nemen van hetgeen men zegt.
God tot getuige nemen van hetgeen men zegt, wil zeggen:
hetgeen ik hier zeg is zoo waar, dat ik hoop, dat God mij
straffen zal, als het niet waar is, wat ik zeg.
7 V. Is eed doen altijd zonde ?
A. Neen 5 het is zelfs goed , als de eed gedaan
wordt met goed oordeel, rechtvaardigheid en waar-
heid ; doch het is zonde , als er eene van deze voor-
waarden ontbreekt.
Om een goeden eed te doen, zijn er drie voorwaarden
noodig: goed oordeel, rechtvaardigheid en waarheid. Als
men met de noodige voorwaarden eed doet, is het goed en
deugdelijk, omdat men door zulk een eed belijdt, dat God
alles weet, en de onfeilbare waarheid is.
Om een eed niet goed, om zonde te doen zijn, is het
genoeg, dat er eene van die drie voorwaarden ontbreekt.
8 V. Wie zweren zonder goed oordeel ?
A. Die zonder wettige reden of lichtvaardig zweren.
Lichtvaardig eed doen, is eed doen, zonder dat er wettige
reden voor bestaat.
Men heeft reden om eed te doen, b. v. als men voor de
rechtbank onder eed getuigenis, of bij successie voor den
kantonrechter een zuiveringseed moet afleggen , enz.