Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
177
4 y. Wat is godslastering ?
A. Een onteerend spreken van God, zijne Heili-
gen of van heilige zaken.
Dat kan op drie manieren geschieden ; ten door God
iets toe te kennen, wat Hij niet heeft. B. v. vrijwillig denken
of zeggen : God is wreed , onbarmhartig.
Ten door Hem iets te onttrekken , wat Hem toekomt.
B. v. zeggen ; God is niet almachtig, niet alomtegenwoordig,
niet eenwig, enz.
Ten 3'«' door spotswijze van Hem, of van zijne Heiligen of
van heilige zaken te spreken.
5 V. Is godslastering groote zonde ?
A. Ja, eene zeer groote zonde, die door God hier
op aarde dikwyls gestraft wordt.
Werkelijke godslasteringen of vloeken zijn allijd doodzonde.
Er zijn dus geene kleine vloeken , maar wel bastaard-
vloeken of leelijke woorden, en deze zijn gevaarlijk, omdat
men daardoor soms het vloeken leert.
Godslastering is eene van die zonden, die zoo boosaardig
zijn, dat God niet wacht tot in het andere leven om ze te
straffen , zooals Hij anders gewoon is, maar dat Hij daar
reeds dikwijls in dit leven mee begint.
Wie soms de gevaarlijke gewoonte van ruwe, onwelvoeg-
lijke woorden, of bastaardvloeken te spreken , mocht aange-
nomen hebben, zorge zich daarvan spoedig te beteren door:
lo eiken morgen daartegen een voornemen te maken en dat
voornemen door het gebed te bekrachtigen ; 2° bij elke gelegen-
heid, dat hem een soortgelijk woord ontvalt, een schietgebed
te spreken: b. v. geheiligd zij uw Naam! enz. 3» 's avonds
daarover zijn geweten te onderzoeken.
Tegen de godslastering kan men hier aanbevelen het broe-
C 12