Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
176
3. Wanneer zon Heiligen-vereering met het l^t® gebod in
strijd zijn P
4. Waarom zondigen afgodendienaars, wanneer zij hunne
afgodsbeelden versieren ; terwijl wij goed doen met onze
Heiligen-beelden te versieren P
5. Wat zijn E-eliquieën en waarom is het goed en nuttig de
Reliquieën der Heiligen te vereeren P
VIER EI TWIIieSTE LES.
Van liet tweede gebod.
1 V. Hoe luidt het tweede gehod?
A. Gij zult den Naam van den Heer uwen God
niet ydel gebruiken.
2 V. Wat gebiedt het tweede gebod?
A. Den Naam van God hoog te achten en dien
altijd met eerbied te gebruiken.
3 V. Wat verbiedt het tweede gebod ?
A. Alle oneer , die den Goddelijken Naam wordt
aangedaan , vooral door godslastering , zondig zweren
en breken van beloften.
Alle oneer: met b. v. lichtzinnig, onbezonnen, ijdel, noode-
loos, zonder reden den naam Gods in gesprekken te mengen.
Naam van God staat hier in de plaats van God.
Dit gebod is ontkennend uitgedrukt.
Wij kunnen vooral op drie manieren Gods Naam onteeren:
Ten door godslastering; ten 2'ie door zondig zweren;
ten door breken van beloften.