Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
175
flij Lier, in dit beeld , in zijne Moeder bijzonder wilde ver-
eerd worden.
G V. Wat noemen wij Reliqiiieën of Overblijfsels?
A. Beenderen , kleederen en andere voorwerpen ,
die de Zaligmaker en de Heiligen hebben achter-
gelaten of door hunne aanraking geheiligd.
lleliqnieën zijn dingen, die de Heiligen hebben nagelaten,
b. T. hunne kleederen, of die zij door hunne aanraking ge-
heiligd hebben, b. v. die zij in hun gebruik hebben gehad,
b. v. de pen , waarmede de H. Aloysius schreef.
Reliquie komt van het latijnsche woord reliquia, dat over-
blijfsels beteekent.
7 V. Wat leert ons de H, Kerk wegens de Reli*
quieën ?
A. Dat het goed en nuttig is de Reliquieën der j
Heiligen te vereeren.
Waarom is het goed, en waarom is het nuätg de reliquieën
der Heiligen te vereeren P
Het is goedf de reliquieën te vereeren, omdat die eer op
de Heiligen terugkomt, en zij die eer verdienen.
Het is nuliig, omdat God er bijzondere gunsten door ver-
leent , zooals genezingen , enz.
(Opwekking van een doode, toen hij op het lijk van
Eliseüs viel.)
Vragen over de Les.
1. Wat beteekent goed en nuttig? En waarom is het goed
en nuttig de Heiligen te vereeren P
2. Noem eenige Heiligen, die wij bij voorkeur behooren te
vereeren.