Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
171
2 V, Strijdt het niet tegen het eerste gebod, dat
wij de Heiligen eeren en aanroepen?
A. Geenszins; omdat wij de Heiligen niet eeren
of aanroepen als goden, maar als vrienden en dienaars
van God , die met ons en voor ons God bidden.
"Wij eeren de Heiligen niet als goden, d. w. z., wij, katho-
lieken , eeren geen enkelen Heilige, zelfs Maria, de koningin
van alle Heiligen niet, alsof we meenden , dat zij wezenlijk
goden waren. We weten immers te goed, dat er maar één
God is en zijn kan, en dat alle Heiligen, Maria zoowel als
al de overige, louter schepselen Gods zijn. En daarom
ook bewijzen we zoo min aan Maria als aan een der overige
Heiligen de goddelijke of opperste eer, die Gode alleen toe-
komt; maar enkel de godsdienstige vereering, welke de Hei-
ligen als vrienden en dienaars van God verdienen , en Maria,
als de onbevlekte Maagd en Moeder Gods, vóór of boven
alle overige Heiligen verdient.
Wij roepen de Heiligen ook niet aan als goden, d. w. z.
alsof we hen aanzagen , hielden voor den oorsprong, of ook
maar als gevers van eenig goed uit zich zeiven. Als heer
en gever van alle goed erkennen we God alleen. We roepen
dus de Heiligen niet aan als goden, maar alleen als vrienden
en dienaars van God, die met ons en voor ons God bidden.
Dit alles blijkt duidelijk uit de verschillende manier, waar-
op we God en de Heiligen aanroepen. Als we God om iets
bidden , zeggen we : Geef ons , ontferm TJ onzer , enz.; maar
als we de Heiligen vereeren en aanroepen , zeggen we : Bidt
voor ons, verkrijgt ons van God , enz.
Het strijdt dus geenszins tegen het eerste gebod, dat wij,
Katholieken, de Heiligen eeren en aanroepen; want, gelijk
wij het, volgens de leer der Eoomsch Katholieke Kerk, doen,
is er geen schijn van afgoderij, bijgeloovigheid, heiligschen-
nis , of van zonde tegen het geloof, de hoop of de liefde ia