Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
169
Ook zij men op zijn hoede tegen bedriegers en bedriegsters,
b. V. zoogenaamde kaartlegsters, enz., die bedrieglijk voor-
geven, geheimen te kunnen ontdekken, enz., aan wier zonde
diegenen, die ze raadplegen, medeplichtig worden; zelfs al
zou men het slechts doen uit pleizier, zonder er geloof aan
te slaan, kan men nog door ergernis misdoen.
8 V. Wat is heiligschennis ?
A. Het mishandelen of onteeren van heilige of
Gode toegewijde personen , zaken of plaatsen.
Er is dus drieërlei heiligschennis :
Ten Iste, het schenden van heilige zaken, als kelken, cibo-
riën, vrijwillig de HH. Sacramenten onwaardig ontvangen,
enz.
Ten het schenden , onteeren of mishandelen van Gode
toegewijde personen, b. v. Priesters, religieuzen.
Ten het schenden van heilige plaatsen, b. v. de kerk ,
het kerkhof. Is de heiligschennis merkelijk , dan is zij een
groote zonde; zoo niet, dan eene dagelijksche, b. v. eene
kleine oneerbiedigheid in de kerk.
Vragen over de Les.
1. Waarom worden de tien geboden goddelijke geboden
genoemd? Zijn alle geboden in denzelfden zin of op
dezelfde wijze gegeven ?
2. Wat wil zeggen eenen God alleen erkennen, aanbidden
en dienen ?
3. Hoe eer ik God door geloof, hoop, liefde en godsdienstig-
heid?
4. Waarom moet men die acten verwekken in 't begin en
op het einde van ons leven P
5. Wat beteekent acte, en welk verschil is er tusschen
acte en deugd P