Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
166
kunnen wij zeggen: liever, o mijn God, wil ik sterven dan
nwe liefde door eene doodzonde verliezen.
Ten 4'^« aU men in gevaar is van sterven. Dan is 't ook weer
plicht eene acte van geloof, hoop en liefde te verwekken.
Maar als we het geluk hebben de laatste HH. Sacramenten
in 't gevaar van sterven te ontvangen, dan voldoen we alweer
van zelf aan dien plicht door het ontvangen der HH. Sacra-
menten ; en als we, gelijk we wenschen en hopen, dan het
geluk hebben die HH. Sacramenten nog met volle kennis te
kunnen ontvangen, dan zullen we ook graag en van geheeler
harte die acten van geloof, hoop en liefde verwekken. Door
het 1''« en erkennen wij God als ons eerste begin en
laatste einde....
De Catechismus voegt er nog bij : Christelijke menschen doen
het alle dagen, d. i., bidden alle dagen , ten minste in het
avondgebed, de aeten van geloof, hoop, liefde en vooral
van berouw , gelijk die op blz. 76 en 77 in den Catechismus
worden aangegeven.
Z. H. Paus Benedictus XIV heeft den 28 Jan. 1756 ver-
leend a.) een vollen aflaat eens in elke maand , aan hen, die
iederen dag de acten van geloof, hoop en liefde godvruchtig
en van harte zullen verwekt hebben, op den dag, waarop ze
na met een goed berouw gebiecht en gecommuniceerd te
hebben , bidden tot intentie van onze Moeder de H. Kerk.
b.) Een vollen aflaat in het uur des dooda, en
c.) Een aflaat van 7 jaren en 7 maal 40 dagen (7 quadra-
genen) eiken keer, dat men die acten godvruchtig en van
harte verwekt.
Wel eene krachtige opwekking om, gelijk christelgke men«
sehen doen, alle dagen die acten te bidden.
5 V. Welke zonden geschieden tegen het eerste gebod?
A. Afgodery, bijgeloovigheid, heiligschennis, en de
zonden tegen het geloof, de hoop, en de liefde tot God.