Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
niet gaan ; maar in de eeuwigheid ofwel gelukkig óf onge-
lukkig zijn zal, naar gelang de mensch het einde bereikt of
niet bereikt, waarvoor hij door God geschapen is.
Deze vijf punten van gelijkenis tusschen God en de ziel
van den mensch, toonen te gelijk duidelijk aan, dat de ziel
het waardigste deel is van den mensch , veel waardiger dan
zijn lichaam. "Want juist hierdoor, dat de mensch naar de
ziel op de verklaarde wijze Gods beeld en gelijkenis is, is
de ziel ver boven het lichaam verheven. Hieruit volgt, dat
we voor het geluk onzer ziel ten minste zooveel, ja veel
meer zorg moeten hebben, dan voor het geluk, het welzijn
van ons lichaam , te meer, omdat, als we onze ziel zalig
maken , ook. ons lichaam eens in haar geluk zal deelen.
Wat doet men als van zelf voor *t behoud en welvaren van
't lichaam P____ Doet minstens dat zelfde voor uwe ziel.
Hoe dwaas toch zijn zij, die voor hun sterfelijk lichaam
meer over hebben dan voor hunne onsterfelijke ziel.
9 V. Tot wat einde d. w. z. tot welk doel, of
waarvoor is de ynensch geschapen ?
A. Om in dit leven God te dienen en Hem hierna
eeuwig te aanschouwen.
Ten om in dit leven, dat we hier op aarde doorbrengen.
God te dienen.
Maar wat is God dienen ?
Dat zult ge vanzelf verstaan , als ge maar nadenkt wat
dienen, gaan dienen beteekent. Kent ge geene dienstboden P
Hebben uwe ouders geen meid of knecht ? Wat moeten die
doen P 't Geen hun heer of mevrouw, baas of vrouw wil dat
ze doen, hun opleggen, gebieden. God dienen is dus Gods
heiligen wil volbrengen, doen wat God van ons wil, en ge-
lijk Hij het van ons wil gedaan hebben. Nu, wat God van
den mensch wil gedaan hebben, heeft Hij geopenbaard,