Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
163
TWEE EI TWIITieSTE LES.
Van het eerste gebod.
1 V. Hoe luidt het eerste gebod ?
A. Ik ben de lieer uw God. Gij zult geene
vreemde goden voor mijne oogen hebben. Gij zult
u geene gesneden beelden maken. Gij zult die niet
aanbidden of godsdienst aandoen.
2 V. Wat gebiedt het eerste gebod?
A. Eénen God alleen te erkennen , te aanbidden
en te dienen.
Het eerste gebod gebiedt ééneu God als God te erkennen.
Erkennen als God wil zeggen : aannemen, dat Hij werkelijk
God is.
Het gebiedt ons ook, God te aanbidden, dat is, Hem te
hnldigen als den Heer van leven en dood, als het Opper-
wezen, van Wien wij afhankelijk zijn, en Wien wij die
afhankelijkheid ook in- en uitwendig, afzonderlijk eu in 't
openbaar, moeten toonen. Eindelijk God te dienen, d. i. alle
zijne geboden te onderhouden.
3 V. Welke deugden worden er vooral vereischt om
God behoorlijk te eeren en te dienen ?
A. De goddelijke deugden van geloof, hoop en
liefde , en de deugd van godsdienstigheid.
Wij erkennen , aanbidden en dienen God vooral door het
geloof, de hoop, de liefde, en aanbidden Hem bijzonder door
godsdienstigheid.
Door het geloof eeren wij Hem, door Hem voor waarachtig
te houden , en daarom alles met ons verstand aan te nemen
wat Hij ons zegt, of wij het begrijpen of niet.