Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
162
Men late ieder kind de tien geboden Gods ook opzeggen
gelijk ze in rijmpjes staan op bl. 76 ran den Catechismns.
Vragen over de Les.
1. Wat beteekent liefde — iemand beminnen ?
2. Wanneer is de liefde in ons eene deugd, en waarin
bestaat het deugdelijke der liefde ?
3. Welk is het voorwerp, wat de beweegreden onzer liefde;
of wie en waarom moeten wij beminnen P Op welke
eigenschappen van God steunt dan onze liefde P
4. Waarom zijn Gods eigenschappen begrepen in het woord:
„Oneindig goed in zichP" En waarin verschilt dit van :
„Oneindig goed tot onsP"
5. God moet doel en beweegreden zijn onzer liefde , of wij
moeten onzen naaste beminnen „ om God" — leg die
woorden uit.
6. Waaraan kan men zien of iemand God bemint P
7. Hoe dikwijls en bij welke gelegenheden heeft God zijne
geboden gegeven P Zijn er maar tien P
8. Op hoeveel tafels, en hoeveel op elke tafel, gaf God die
geschreven aan Mozes, en welk verschil is er tusschen
die twee tafels P
9. Uit welke noodzakelijkheid moeten wij de 10 geboden
kennen P Is het genoeg, zoo men ze van buiten kan
opzeggen P