Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
159
De liefde is als de zon, die altijd hooger klimt, totdat
zij des middags haar toppunt bereikt heeft. De liefde Gods
zal eerst in den hemel haar toppunt bereiken. Dit toppunt
is toch betrekkelijk, en zal afhangen van het zien van God,
en het zien hangt af van de heiligheid of verdiensten. In
dit leven wordt de liefde vermeerderd door ieder goed werk,
dat in staat van gratie en ter eere Gods gedaan wordt. Die
waarheid moet een ieder in zijn eigen welbegrepen belang
aansporen om den staat van gratie, de liefde Gods, met alle
zorg te bewaren , zeker nooit of nimmer in staat van dood-
zonde voort te leven , en om eiken morgen al zijne werken
aan God op te dragen; want in staat van gratie en ter eere
Gods gedaan, zijn al onze werken, ook de onverschilligste uit
hun aard, als eten, drinken, spelen, slapen, verdienstig voor
den hemel, en vermeerderen steeds in ons de liefde Gods.
Welnu, naarmate de liefde Gods in ons vermeerdert, toe-
neemt, vermeerderen ook onze verdiensten, en zullen we dus
in den hemel een grooter loon, eene hoogere plaats krijgen,
gedurende de geheele eeuwigheid een hoogeren graad van
glorie en gelukzaligheid genieten.
Doen we dus het goede zoolang we den tijd hebben 1
Vergeten wij vooral niet onze werken 's morgens aan God
op te dragen.
10 V. Welk is het kort begrip van hetgeen wij
moeten doen, om de Liefde te behouden en te ver^
meerderen ?
A, De wet Gods in tien geboden verdeeld.
Wij moeten God onze liefde toonen door daden, door het
onderhouden zijner geboden. Indien gij Mij liefhebt, onder-
houdt mijne geboden. (Joes XIV.)
Wij kunnen Gods geboden niet onderhouden ^ dat is, doen
wat zij gebieden, en laten wat ze verbieden, als wij die
niet kennen.