Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
158
glorie zijn uitgesloten, er niet meer op hopen kunnen , en
dus zeker met ons er geen deel in kunnen hebben.
Wg moeten wel alJe menschen beminnen ; maar toch is er
zekere orde, of, wij moeten den een meer dan den andere
beminnen. Zoo komen op de eerste plaats onze ouders,
oversten, zoo geestelijke als wereldlijke, onze bloedverwanten,
weldoeners, huisgenooten, geburen, enz.; ook meer dan
anderen , godvruchtige personen en hoogbejaarde menschen.
Ook moeten wij ons vaderland om God beminnen, en deszelfs
geestelijk en tijdelijk welzijn, volgens den staat, waarin God
ons geplaatst heeft, behartigen.
Christelijke vriendschap bestaat hierin , dat twee of meer
personen elkander op eene bijzondere wijze om God bemin-
nen , en elkanders geestelijk en tijdelijk welzijn behartigen.
Hieruit blijkt genoegzaam, welk soort van zoogenaamde
vriendschap dien naam volstrekt niet verdient, ja eerder
vijandschap diende te heeten.
8 V. Waardoor wordt de Liefde verloren ?
A. Door de doodzonde.
Ja, en door iedere, zelfs door ééne enkele doodzonde wordt
de liefde Gods verloren. Dus als wij het ongeluk hebben
eene doodzonde te bedrijven, verliezen we de liefde Gods ;
maar daarom verliezen we meestal nog niet het geloof of
de hoop ; doch als we het geloof of de hoop verliezen , dan
verliezen we ook van zelf de liefde; want dan doen wij
eene doodzonde, en door iedere doodzonde wordt de liefde
verloren. Door elke doodzonde stel ik het schepsel boven den
Schepper, bemin ik het voorwerp der zonden meer dan God;
dus daardoor wordt de liefde noodzakelijk vernietigd....
9 V. Waardoor uordt de Liefde vermeerderd ?
A. Door ieder goed werk, dat in staat van gratie
en ter eere Gods gedaan wordt.