Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
156
vinden wij het niet, want zij bezitten dat alles slechts in
geringe mate; maar in God zijn al die dingen volmaakt.
Hij bezit meer goedheid , zachtheid , lieftalligheid , schoon-
heid , wijsheid, liefde, enz. dan alle schepselen te zamen.
Al die bovenstaande eigenschappen nu drukken wij uit,
door God het opperste goed in zich zeiven te noemen. Onze
liefde steunt dus op Gods opperste goedheid in zich zeiven,
of, wat hetzelfde is, op al zijne eigenschappen, die daardoor
worden uitgedrukt, of daarin alle begrepen zijn. Beminnen
wij God bovenal, omdat Hij het opperste goed in zich zeiven
is, dan is onze liefde tot God hier op aarde volmaakt. Be-
minnen wij God slechts om het goede, dat wij reeds van
Hem ontvangen hebben en nog hopen te verkrijgen, dan is
onze liefde tot God wel eene goede, ware liefde, maar eene
onvolmaakte liefde, omdat dan de beweegreden onzer liefde
onvolmaakt is, namelijk: ons eigen welzijn.
5 V. Wat is omen evennaaste beminnen gelijk ons
zeiven ?
A. Hem zoo beminnen, dat wij hem geen kwaad
doen of willen, hetwelk wij zeiven niet willen lijden,
en hem het goed gunnen en zoeken te bewijzen, dat
wy aan ons zeiven wenschen.
Wij moeten ook onzen evennaaste beminnen, maar met
eene ware liefde, waardoor wij hem gelukkig zoeken te ma-
ken voor de eeuwigheid , hem van de zonde, zijn wezenlijk
ongeluk , terughouden, hem een goed voorbeeld geven, enz.;
anders is alles, wat wij voor hem doen , geene ware liefde;
en als wij hem tot zonde brengen , dragen wij hem eerder
haat dan liefde toe , wijl wij hem dan in zijn grootste onge-
luk storten. Het onderscheid tusschen ware en valsche liefde
kan men door eenige voorbeelden ophelderen; b. v.: wat
doen de kerk, de priesters, fraters en zusters voor u; wat
de wereld , slechte vrienden, enz. Wie zijn dan uwe ware
vrienden, wie niet?