Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
153
DERDK DEEL.
EEN EI TWINTIGSTE LES.
Over de Liefde.
1 V. Wat is de Liefde ?
A. Eene deugd eu gave Gods, door welke wij
God bovenal beminnen en onzen evennaaste gelyk
ons zeiven.
Iemand liefde toedragen of beminnen is welwillend jegens
iemand gezind zijn nit ware toegenegenheid.
Daaruit volgt, dat men bedroefd is, over hetgeen hem
bedroeft; blij, verheugd om hetgeen hem verheugt, en dat
wel uit ware toegenegenheid.
Wij hebben de goddelijke liefde, als wij welwillend jegens
God gezind zijn, uit ware toegenegenheid. De goddelijke
liefde zal dus maken, dat wij bedroefd zijn over hetgeen God
bedroeft, en wel op de eerste plaats over de zonde, waar-
door Hij zoo dikwijls door ons en anderen beleedigd wordt
over de vervolging der H. Kerk , enz.
Zij zal ook teweegbrengen, dat wij verheugd zijn over
Gods eer, over den bloei der katholieke Kerk, der katho-
lieke scholen en over al het goede, dat er ter bevordering
van Gods glorie over de gansche aarde geschiedt.
De liefde is eene deugd, (Vgl. 3"!« Les vr. 1.) omdat zij ons
genegen maakt om wel te doen , en dat weldoen bestaat in
alle eigenschappen Gods (waarom wij Hem beminnen) te
vereeren, en Hem te dienen en den naaste om God, want
de liefde toont zich door werken. Alleen aan de werken
kan men zien of iemand ons bemint. Wij moeten dan ook
door werken onze liefde aan God bewijzen , doen wat Hij