Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
152
Men late de kinderen afzonderlijk de mysteriën van den
allerheiligsten Rozenkrans opzeggen, gelijk die voorkomen
op bl. 77 van den Catechismus.
De goede werken, waardoor wij ons aangenaam aan Maria
kunnen maken, zijn b. v. het versieren harer altaren, beelden
en kapellen, daar licht ontsteken, iets offeren, bidden, of
b. v. op Zaterdagen te harer eer een aalmoes geven , vasten,
enz. Voorts bedevaarten doen naar plaatsen haar toege-
wijd, lid worden van hare Broederschappen, Congregaties,
Processies, enz.; dragen haar Schapulier, Rozenkrans en
Medailles, enz.
De voornaamste tien deugden, waarin Maria het meest
heeft uitgeschenen, zijn: de zuiverheid, ootmoedisheid, het
geloof, de godsvrucht, de gehoorzaamheid, de armoede, de
verduldigheid, de liefde, de barmhartigheid en voorzichtigheid.
Vragen over de Les.
1. Waarom heet men dit gebed het „ Wees gegroet P" de
groetenis des Engels P
2. Bij welke gelegenheid, waar en met welke woorden heeft
de Engel Maria gegroet P Elisabeth haar geprezen P
En hoe beantwoordde Maria de beide groetenissen, enz. P
3. Noem eenige gebeden, oefeningen en werken , waardoor
wij Maria kunnen eeren P
4. Wat beteekent Maria P en waarom wordt zij aldus ge-
noemd P